WATER

Voor waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn wij de multidisciplinaire waterservice organisatie voor realisatie van uw bouwprojecten, het beheer & onderhoud tot en met het complete asset management. Wij produceren voor eigen gebruik en voor derden werktuigbouwkundige onderdelen ten behoeve van afvalwater- en drinkwaterinstallaties. Wij treden voor u op als hoofdaannemer maar ook als onderaannemer en partner.

ADS-Groep-De_Punt-Glimmen-14

HET SOLIDE FUNDAMENT

Het werken met drie marktgerichte afdelingen stelt ADS Groep in staat om, pragmatisch en flexibel, hoogwaardige projecten te realiseren en renovatie en beheer & onderhoud te plegen. Bovendien zijn wij toeleverancier van prefab- en maatwerkcomponenten en constructies. Tevreden opdrachtgevers, medewerkers en ketenpartners vormen het solide fundament als ‘maakpartij’ voor de verdere uitbouw van onze talenten, kennis, kunde en samenwerking. Dit alles om aan uw wensen als opdrachtgever te voldoen.