VEILIGHEID VOOROP

Wij werken met verschillende disciplines, partijen, leveranciers en opdrachtgevers; ieder met zijn eigen kennis, risico’s en belangen. Zonder veiligheidsbeleid kan dit tot ongewenste gevaarlijke situaties leiden. Het afstemmen van werkzaamheden, risico’s en beheersmaatregelen is daarom een essentieel onderdeel van ons dagelijkse werk. Veilig werken is voor ADS Groep een belangrijk thema waarin wij blijven investeren. Omdat veiligheid méér is dan alleen voor jezelf een veilige werkplek organiseren, vragen wij onze partners, leveranciers en opdrachtgevers ook mee te werken aan een veilige, gezonde en plezierige werkplek.

ONZE AMBITIE

 • Voor iedereen een veilige, gezonde en plezierige werkplek. Nu en in de toekomst!

 

ONZE MISSIE

 • Wij denken vooruit en handelen proactief als het om veiligheid en gezondheid gaat.

 

ONZE VISIE

 • Veiligheid is verweven in ons dagelijkse werk en niet een aparte taak dat er ‘even’ bijgedaan moet worden.
 • Wij laten onze veiligheid en gezondheid niet afhangen van anderen, we nemen zelf initiatief.
 • Veiligheid is het gezamenlijk en bewust nemen van aanvaardbare risico’s. Bij onaanvaardbare risico’s handelen wij pro-actief.
 • Wij streven naar het organiseren van een werkomgeving waarin veilig, prettig en efficiënt gewerkt wordt.
 • Wij helpen elkaar als wij daarmee een veiliger werkplek kunnen realiseren, een ieder draagt daar aan bij.
 • Al onze medewerkers zijn ambassadeur van ons veiligheidsbeleid en dragen bij aan het realiseren van onze ambitie.
 • Als wij niet zeker zijn of een risico aanvaardbaar is, bespreken wij dit met elkaar en nemen dan pas een gezamenlijke beslissing.

 

ONZE NORMEN EN WAARDEN

 • Wij denken en plannen vooruit zodat wij voorbereid en veilig aan het werk kunnen.
 • Voor aanvang van het werk, bespreken wij met elkaar de veiligheidsmaatregelen en wie verantwoordelijk is.
 • Wij respecteren de wet- en regelgeving, onze bedrijfsregels en (lokale) huisregels van opdrachtgevers.
 • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vinden wij een vanzelfsprekendheid dat hoort bij vakmanschap.
 • Wij helpen elkaar herinneren aan gemaakte afspraken en wijzen elkaar op onaanvaardbare risico’s.
 • Wij blijven met elkaar in gesprek en doen dat met respect voor elkaar.
 • Wij maken er werk van als wij ongevallen kunnen voorkomen.

 

DIT BEREIKEN WIJ DOOR

 • PRO-actief werken en denken op het gebied van veiligheid.
 • PRO-actief voorbereiden van onze projecten middels start-werkbesprekingen en veiligheid daarin serieus nemen.
 • PRO-actief meedenken, oplossingen bedenken, elkaar aanspreken.
 • PRO-actief uitvoeren van veiligheidsrondes op de werkvloer.

ACTUEEL NIEUWS