MARKTEN

We werken vooral met en voor waterschappen, drinkwaterbedrijven en industriële verwerkers van afvalwater. Onze projecten en dienstverlening zijn dan ook gericht op een optimalisering van uw drinkwaterproductie, afvalwaterverwerking en reststromenverwerking. Net als u stellen we kostenbewustzijn, veiligheid, efficiëntie en hygiëne voorop.

INDUSTRIE

Aan industriële waterzuiveringen worden zeer hoge eisen gesteld voor wat betreft hygiëne en veiligheid. Omdat wij als geen ander weten wat er verwacht wordt op dit vlak, realiseren wij hoogwaardige (onderdelen van) zuiverings- en waterbehandelingsinstallaties en slibbehandelingsoplossingen voor diverse industrieën. De succesvolle uitvoering en implementatie van projecten staat of valt met de kwaliteit van het projectmanagement.

Samen met u kijken we naar de technische, technologische en financiële haalbaarheid van een nieuwe installatie of een nieuw product. Op basis van onze kennis en ervaring adviseren we onze opdrachtgevers over de meest geschikte oplossing voor hun specifieke situatie. Onze projectmanagers zijn ervaren en gaan resultaatgericht te werk om uw uitvraag succesvol te realiseren.

Met trots presenteren wij onze projecten: