ADS Groep, Van Boekel Groep en Hoppenbrouwers Techniek: ‘Never change a winning team’

26 november 2021

De nieuwbouw van het Waterproductiebedrijf in Schijf in opdracht van Brabant Water is een echt multidisciplinair project, dat expertise vraagt van diverse partijen. ADS Groep werkt daarvoor samen met partners Van Boekel Groep en Hoppenbrouwers Techniek B.V. En met succes. Directielid Bert Eenkhoorn van ADS Groep: “We versterken elkaar met onze kennis en vakmanschap.”

Het project in het Brabantse Schijf behelst expertise op het vlak van de bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en besturingstechnische werken. “Het project heeft een doorlooptijd van twee en een half jaar en vergt veel afstemming van de partijen onderling omdat het ontwerp in elkaar grijpt op de verschillende disciplines. Alle processen moeten op elkaar worden afgestemd. Daarin weten we elkaar goed te vinden”, begint Bert Eenkhoorn namens ADS Groep. Deze bouwpartner voor de publieke sector werkt al diverse jaren samen met Hoppenbrouwers. “Dankzij onze gezamenlijke ervaring in de afvalwater- en drinkwatermarkt, zagen we ook dit project met vertrouwen tegemoet. In het verlengde van die samenwerking zijn we zo’n drie jaar geleden in contact gekomen met de Van Boekel Groep. Met hun specialistische kennis aan boord, dekken we het hele pallet aan werkzaamheden af dat in dit geval van ons wordt gevraagd”, aldus Eenkhoorn.

Lean planning
Ook Hoppenbrouwers-directielid Roel Hoosemans is blij met de hechte samenwerking. “Het eerste project dat we samen met ADS onder onze hoede namen was voor WML in 2007. Niet alleen in het veld gaat het goed, maar de calculatieteams weten elkaar ook goed te vinden. Daarnaast zijn de projectleiders inmiddels goed op elkaar ingespeeld. Kortom: we weten van elkaar wat we aan de ander hebben en vullen elkaar goed aan. Direct na het verkrijgen van deze opdracht zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben we het project lean gepland. Dit werkt niet alleen voor ons zelf verhelderend; de opdrachtgever is er ook erg over te spreken omdat we zo een doorkijkje geven in het hele project. Brabant Water vindt het fijn om te weten wanneer precies er iets van hen wordt verwacht. Dankzij de lean planning van dag tot dag is dat heel duidelijk.”

Complexiteit
Directeur Jordy Redding bij de Van Boekel Groep is sinds een half jaar vanuit zijn functie betrokken bij het project in Schijf. “Wat mij vooral opvalt is de informele sfeer; het klikt intermenselijk goed. Zowel bij Hoppenbrouwers als bij ADS heerst een no-nonsense mentaliteit: gewoon je ding doen! De informele sfeer doet overigens geen afbreuk aan de mate van professionaliteit van het werk. Als je ziet wat er inmiddels op de bouwlocatie staat… nou, daar ben ik best trots op! Het ziet er van buitenaf wellicht eenvoudig uit, maar er zit veel complexiteit achter.”

De toekomst binnen de branche
Naast een onderling goede samenwerking, is ook het contact met opdrachtgever Brabant Water positief. Hoosemans: “We hebben al diverse projecten opgeleverd voor deze klant. Zij weten wat ze van ons kunnen verwachten.” Volgens Eenkhoorn is de onderscheidende kracht van de drie-eenheid van bedrijven de hoge vakkennis en het vertrouwen in de samenwerking. “Never change a winning team! We vullen elkaar perfect aan dankzij onze ervaring, specialistische gedegen kennis en het in vertrouwen met elkaar samenwerken. Deze manier van werken is absoluut de toekomst voor ons binnen deze branche. Zowel drinkwater- als afvalwaterbedrijven kiezen duidelijk voor multidisciplinaire projecten. Daarin werken we met elkaar samen op basis van vertrouwen en transparantie. Dankzij openheid in elkaars kostprijzen en werkwijze weten we van elkaar hoe we in de wedstrijd zitten. De samenwerking typeert zich door gelijkwaardigheid.”

       
         Bert Eenkhoorn                          Jordy Redding                                         Roel Hoosemans

 

Actueel Nieuws