Renovatie RWZI Horstermeer

Op RWZI Horstermeer zijn twee slibgemalen aan vervanging toe. De technische levensduur is overschreden. Het betreft hier de pompgemalen: slibcentrifuge voedingspompen en de uitgegist slibbufferpompen (PK4).

De uitvoering bestaat uit diverse renovatiewerkzaamheden zoals het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch vervangen van twee slibgemalen.

Uitvoeringsperiode:
Oktober 2023 – januari 2024

Contractvorm:
UAV

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?