Raamovereenkomst Vitens Bovengrondse mono-projecten

De scope van deze raamovereenkomst betreft het in brede zin uitvoeren van hieronder genoemde type werkzaamheden voor Vitens. Dit waterleidingbedrijf kent een grote verscheidenheid aan objecten en objecttypen. Het betreffen in hoofdzaak objecten voor het winnen, zuiveren, behandelen, opslaan, verpompen en transporteren van ruwwater, drinkwater en spoelwater/slib met aanverwante objecten en installaties. Zoals de inrichting van locaties, terreinen, gebouwen, ruimtes, waaronder verharding, afrastering, beplanting, beveiliging, toegangsbeheer, procesinstallaties zoals filtratie, beluchting, ontharding, ontkleuring, ontzuring, membraaninstallaties, RO, UV, CIP en spoelwaterbehandeling, zoals bezinktanks, slibindikkers, calamiteitenvijvers, zand- en grindvang. ADS Groep is geselecteerd voor perceel 2; werktuigbouwkunde en terreinleidingen.

Uitvoeringsperiode:
Januari 2024 – december 2021

Contractvorm:
UAV

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?