Grote bereidheid om elkaar echt verder te helpen

31 maart 2021

De basis van een succesvol project op RZWI Land van Cuijk

Het roerwerk van de bestaande zandvanger op RWZI Land van Cuijk was op. Na twintig jaar werd er door Waterschap Aa en Maas gekozen om een aanbesteding uit te schrijven voor het leveren van een nieuwe armconstructie en aandrijving voor het roerwerk van de bestaande zandvanger. Op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de laagste prijs mochten we bij ADS Groep aan de slag met dit uitdagende project. Namens Waterschap Aa en Maas was Mechanical Engineer Oane Stielstra nauw betrokken. “Er zijn in Nederland niet veel partijen die een werk als dit kunnen realiseren. Doordat we precies wisten wat we wilden, was het voor ADS Groep denk ik ook heel duidelijk wat er verwacht werd. Op basis van vertrouwen en door een goede samenwerking is het gelukt om dit project binnen de gestelde tijd op te leveren.”

Iedereen heeft baat bij een goede samenwerking
“ADS Groep was voor ons geen onbekende in het realiseren van dit soort projecten, maar toch hadden we al lang geen contact meer met elkaar gehad. Bij ieder project is het even aftasten en daarin is het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen erg belangrijk. In dit project hebben we de samenwerking vooropgesteld. Je kunt het elkaar namelijk wel moeilijk gaan maken, maar je kunt elkaar ook wat gunnen. We hadden ADS Groep voor dit project simpelweg keihard nodig. Wanneer de samenwerking goed verloopt, zijn alle partijen daarbij gebaat.”

Kweken van vertrouwen
Wat Oane Stielstra erg prettig vond tijdens de samenwerking, was dat de mensen van het waterschap echt werden meegenomen in het traject. “De kwaliteit van het tekenwerk in 3D vanuit ADS Groep was ontzettend hoog. Het was voor ons dan ook relatief eenvoudig om te controleren of hetgeen voldeed aan onze eisen en specificaties. Ook was het prettig dat we de tekeningen gepresenteerd gekregen op onze eigen locatie. Het gaf ons de mogelijkheid om direct vragen te stellen; dat kweekt vertrouwen.”

Meedenken voor een doorlopend proces
“Alle werkzaamheden die door derden op onze rioolwaterzuivering worden uitgevoerd, zijn in principe verstoringen van onze processen. Het is dan ook heel belangrijk dat een aannemer dit begrijpt. In het geval van het vervangen van de zandvanger, wilden we maximaal een week buiten bedrijf zijn. Als het zou gaan regenen, zou er zand in onze systemen komen en dat wilden we koste wat kost voorkomen. Er is door de mensen van ADS Groep goed meegedacht over hoe de nieuwe onderdelen zo snel mogelijk gemonteerd konden worden. Wat ook heel prettig was, was dat de mensen van ADS Groep totaal niet moeilijk deden over wanneer er kleine oplossingen bedacht moesten worden die tot meer werk leidden. Dit soort werkzaamheden werden niet als meerwerk gerekend. Door deze flexibele houding werd er prettig samengewerkt en was er vanuit de jongens op de zuivering grote bereidheid om ook ADS Groep te helpen. Wanneer je met elkaar overweg kunt, is er al snel de bereidheid om elkaar echt verder te helpen. Dat hebben we in dit project zeker ervaren!”

Actueel Nieuws