DUURZAAMHEID

Bouwen aan de toekomst. Dat doen we niet alleen door het realiseren van mooie projecten, maar ook door onze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaam ondernemen. Integraal werken aan een toekomstbestendige leefomgeving heeft binnen onze bedrijfsvoering een prominente rol.

VISIE OP DUURZAAMHEID

Onze continue focus op de toekomst hebben we daarom tastbaar vertaald naar vijf belangrijke pijlers; energietransitie, circulariteit, modulair bouwen, digitalisering en maatschappelijke vraagstukken. Collega Aard presenteert in dit kader het ADS Groep Programma Duurzaamheid: onze doelstellingen voor een duurzame toekomst. Een heldere visie op duurzaamheid waar we elke dag – met onze ketenpartners- hard aan werken. Want met samen duurzaam maken we écht het verschil.

Circulariteit zien we onder meer terug in ons afvalstoffenbeleid. Hoe we daar in de praktijk mee omgaan? Dat zie je hieronder:

ACTUEEL NIEUWS