ADS Groep Water en Waterschap De Dommel zetten maatschappelijke doel voorop

20 december 2023

Over samenwerken vanuit een gedeeld belang:

Het is geven en nemen als je werkt in een bouwteam. Wederzijds vertrouwen en transparantie zijn aspecten die doorslaggevend zijn voor het succes van een project. En soms gaat dat nog een stap verder. Als je met elkaar menselijk durft te zijn. De wil hebt om er samen uit te komen én het maatschappelijk belang nooit uit het oog verliest, maar juist voorop zet. In een boeiend gesprek met Jan-Evert van Veldhoven (Manager Realisatie waterketen) van Waterschap De Dommel en Gert-Jan Goelema (externe projectleider voor Waterschap de Dommel) praten we over de samenwerking met ADS Groep Water, die in het consortium Combinatie Lokaal Circulair mee bouwt aan een nieuwe ozoninstallatie op de rioolwaterzuivering Hapert. Een innovatieve zuiveringstechnologie, die er voor gaat zorgen dat er vanuit de RWZI in de Groote Beerze minimaal 70% minder medicijnresten in het milieu terechtkomen.

Jan-Evert begint met een korte uitleg: “Wij hebben als waterschappen in Nederland de opgave om het oppervlaktewater schoon te maken. Gezuiverd water moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Het wordt steeds belangrijker om ook naar nieuwe stoffen zoals medicijnresten te kijken. Die kunnen van invloed zijn op de ecologie. Daar zijn momenteel nog geen normen voor; er is een herziene richtlijn stedelijk afvalwater in de maak. Als waterschap wil je daarop voorbereid zijn. Met de bouw van de nieuwe ozoninstallatie op RWZI Hapert starten we een project om hier ervaring mee op te doen. Door middel van een uitgevoerde ‘hotspot-analyse’ weten we dat we dit doen op een plek die voor de ecologie en waterkwaliteit nuttig is. We beginnen bewust op een kleine RWZI, zodat we de juiste kennis en ervaring opdoen. Deze zetten we in de toekomst ook op grotere RWZI’s in.”

Maatschappelijk belang voorop
Oorspronkelijk was het idee om ook RWZI Soerendonk bij dit project te betrekken. Jan-Evert: “In de ontwerpfase liepen de kosten echter fors op. We hebben toen besloten om alleen door te gaan met RWZI Hapert. Zodat je geen concessies hoeft te doen op het gebied van kwaliteit. Dan zou je geld en niet kwaliteit leidend maken, en dat wilden we niet.” Want de ambitie is niet om ‘slechts’ een mooie nieuwe installatie te bouwen. Er is een hoger (maatschappelijk) doel. Jan-Evert: “We zetten een systeem neer dat toekomstbestendig is. Zodat er ook schoon water is voor de generatie na ons.” Het is tegelijkertijd ook een mooi voorbeeld dat onderstreept hoe ADS Groep Water in deze wedstrijd zit. “Zij hadden zich door de beslissing om maar één installatie te realiseren ook kunnen terugtrekken, maar dat gebeurde niet. Ook ADS Groep Water ziet heel goed het overkoepelende belang. Als waterschap werken we graag samen met partners die er hetzelfde instaan.”

Samen een groter belang dienen
En deze succesvolle samenwerking krijgt een vervolg: inmiddels is er een nieuw contract getekend voor een ander project met ADS Groep Water. Jan-Evert: “Je ziet dat het zogeheten ‘past performance’ heel mooi werkt.” Gert-Jan plaatst een kleine kanttekening: “Uiteindelijk draait het bij samenwerking ook om de mensen. Het gaat ook over de relatie tussen de personen in een team. En dat blijft een factor die je niet in de hand hebt.” Jan-Evert relativeert: “Maar datgene wat het management bij ADS Groep Water uitstraalt, is hoe de medewerkers gaan acteren. Als er een discussie ontstaat, merken we dat de intentie er is om er altijd samen uit te komen. Wij ervaren flexibiliteit. En er is nog iets anders; het laten zien van je kwetsbaarheden. Dat gebeurt ook bij de mensen van ADS Groep Water. We hadden een voortgangsgesprek en er werd letterlijk gezegd: ‘dit vonden we als ADS Groep Water ook lastig’. Dit soort dingen dragen bij aan het onderlinge vertrouwen.” En daar is Gert-Jan het helemaal mee eens. “Het is ook een kwestie van gunnen. Je hebt elkaar nodig. In het verleden was het weleens anders. Je ziet een kentering in de samenwerkingen. We snappen dat we met elkaar een groter belang dienen. Ik begin met het geven van vertrouwen en tijdens de rit zul je dat moeten waarmaken. Dat vertrouwen krijg ik terug van het waterschap én ADS Groep Water. Er is een sociale veiligheid binnen het team.”

Een bijzonder treffend voorbeeld in dit kader is bijvoorbeeld de start van de uitvoeringsfase. Jan-Evert: “De fase van een DO (definitief ontwerp) naar UO (uitvoeringsontwerp) duurde wat langer dan gepland. En toch is er ondertussen al met de uitvoering gestart. Heel fijn. Zo helpen we elkaar.”

Meer dan een bouwer
Hij sluit af: “Ik zie ADS Groep Water niet alleen als bouwer, maar ook als een coördinerende kennispartner met veel contacten. Een partner die binnen de markt de juiste combinatie zoekt. Met een team van enthousiaste mensen. Ik zie een oprechte trots en de drive om een goed resultaat neer te zetten dat bijdraagt aan een maatschappelijke oplossing. Niet alleen voor onze huidige generatie, maar juist ook voor de toekomst.”

 

 

Actueel Nieuws