Betrokkenheid en vakmanschap voor een innovatief technisch systeem

17 januari 2020

Op één van de grootste rioolwaterzuiveringen van Nederland is een slim staaltje techniek toegepast om de natuur een handje te helpen. Projectleider Peter Menges van Waterschap de Dommel vertelt: “Tijdens regendagen meten we in de rivier De Dommel lage zuurstofconcentraties die negatieve gevolgen hebben voor planten, vissen en andere diertjes. Om dit te voorkomen hebben we samen met ADS Groep een oplossing bedacht op RWZI Eindhoven. Door middel van vijf beluchtingsskids brengen we zuurstof in het rivierwater voor een betere waterkwaliteit en het beschermen van de flora en fauna. Een fantastisch resultaat dat voortkomt uit een nauwe samenwerking!”

In bouwteamverband werken aan succes
De basisopdracht bestond uit het leveren van vijf beluchtingsskids die in het riviertje De Dommel geplaatst werden. Dit ging om een UAV 2012 opdracht die ook is volbracht. De werking van de skids bleek echter niet optimaal en het ontwerp moest verbeterd worden. “We zijn bij Waterschap de Dommel tot het inzicht gekomen dat we alle kennis van zaken nodig hadden om het probleem op te lossen. Werken in bouwteamverband met ADS Groep was hiervoor de oplossing. We hebben dus het bestaande bestek opzij gezet en zijn veel meer op basis van vertrouwen oplossingsgericht aan het werk gegaan. Door de krachten en kennis bij elkaar te brengen zijn we gekomen tot een innovatieve oplossing die we in Nederland nog niet eerder zagen.”

Samenwerken aan innovatief systeem
“Het was zeker niet eenvoudig om een werkend systeem te ontwerpen dat modulair is. Het was een proces dat bestond uit vallen en opstaan. Hierin zagen we de grote bereidheid vanuit ADS Groep om een werkend systeem te ontwikkelen. Want bij iedere tegenslag kwamen we weer bij elkaar aan tafel en gingen we met vragen richting huis. De no nonsens aanpak van ADS Groep heeft er enorm aan bijgedragen dat we dit innovatieve systeem hebben ontwikkeld. Het is juist het praktische denken en het aandragen van relatief simpele oplossingen dat heeft geleid tot dit werkende product. ADS Groep heeft laten zien dat zij kennis en kunde hebben om dit soort innovatieve werken te kunnen realiseren. Daarbij hebben wij de grote betrokkenheid ervaren om er samen een succes van te maken.”

Actueel Nieuws