Aansluiting reservoir Hoekelum

Door het realiseren van een transportleiding Fikkersdries –Hoekelum (Ede), worden de operationele reserves in cluster Gelderland Noord aangevuld. De transportleiding, ø 600 mm, wordt aangelegd om het water van PB Fikkersdries III naar Gelderland Noord te transporteren. Daarnaast creëert de transportleiding de mogelijkheid om de huidige en toekomstige operationele reserves tussen cluster Gelderland Noord en Zuid beter te verdelen. Hiermee wordt ook rekening gehouden met toekomstige uitbreidingen volgens de streefstructuur (denk aan ontwikkeling van nieuwe Aanvullende Strategische Voorraden). Om de transportleiding aan te kunnen sluiten op het reservoir Hoekelum, moet de pompenkelder worden uitgebreid.

Uitvoeringsperiode:
November 2023 – september 2024

Contractvorm:
UAV

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?