Afdelingen Water en Toelevering Water werken samen in project ‘Afdekking Ede’

30 maart 2020

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe gaan we aan de slag met het project ‘Afdekking Ede’ op het terrein van de RWZI. In de productiehallen van onze afdeling Toelevering Water produceren we twee nieuwe afdekkingen voor de voorbezinktanks. Deze tanks worden elk, in een periode van zeven weken, omgebouwd. De verwachting is dat we eind oktober 2020 het werk gereed hebben.

Nieuwe vaste, vlakke afdekkingen

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Ede heeft twee voorbezinktanks. Ter voorkoming van geuroverlast naar de omgeving zijn de voorbezinktanks voorzien van een drijvende afdekking. De elementen van deze drijvende afdekking zijn aan het einde van hun levensduur. Deze worden daarom vervangen voor vaste, vlakke afdekkingen. Deze afdekking bestaan uit het aluminium damwandpanelen opgehangen aan stalen vakwerkspanten. Gelijktijdig met het vervangen van deze afdekkingen, vervangen we ook de slibruimers met bijbehorende onderdelen. Ook voeren we bijkomende werkzaamheden uit, zoals de aanpassing van putconstructies en betonreparaties.

Omvang van het werk

Het werk bestaat uit het ontwerp, vervaardigen, conserveren, leveren, monteren, keuren, beproeven en bedrijfsgereed opleveren van de civieltechnische werken, de werktuigbouwkundige installaties, de elektrotechnische en besturingstechnische installaties met bijkomende werken.

Samenwerking als belangrijkste pijler

Het project wordt aangestuurd door één projectteam waarin de collega’s van onze afdelingen Water en Toelevering Water samenwerken. In de inschrijving op het project is met name gefocust op de samenwerking met onze opdrachtgever.

Actueel Nieuws