Zuiveringscapaciteit PB Holk: samenwerking werpt z’n vruchten af

6 juli 2021

Op het productiebedrijf Holk heeft ADS Groep onlangs een mooi project naar volle tevredenheid van onze opdrachtgever Vitens opgeleverd. We hebben hier een uitbreiding van de waterzuivering mogen realiseren, waarmee de gewenste capaciteit behaald is. Een project waarin samenwerking de basis van het succesvolle resultaat vormde. Maar hoe ging dat precies in z’n werk? “Door samenwerking letterlijk op de agenda te zetten”, vertelt Mannes Dasselaar. Hij was als senior projectleider betrokken bij dit project en spreekt zijn complimenten uit over de werkwijze van ADS Groep. Iets dat onze collega René Veldman beaamt; ook hij kijkt terug op een prettig traject.

Mannes vertelt: “Door samenwerking als agendapunt te benaderen, praten we open en eerlijk met elkaar. We stellen de vraag ‘Hoe gaat het’? Als er iets is waar we over moeten praten, dan komt dat direct op tafel.” René vult aan: “We durven gezamenlijk over een drempel te stappen om open te staan voor de argumenten van de ander en zo tot een goede afstemming te komen. Door deze positieve basishouding blijf je op een nette manier met elkaar in gesprek.”

Alle begrip
En dat neemt veel drempels weg. Mannes vervolgt: “In een projectteam heb je natuurlijk te maken met diverse karakters van mensen. Daarom is die samenwerking, maar ook communicatie zo belangrijk. En als er iets was, dan vormde het bestek en de contractvorm het uitgangspunt. Vervolgens werd er gezamenlijk naar een passende oplossing gezocht.” En dat lukte. “Want we begrepen elkaar en er was ruimte om alles te zeggen. Een open houding van alle partijen maakte zaken bespreekbaar en zorgde voor een gemotiveerd projectteam. En ook René stond er zo in: van begin af aan wilden we allebei dit project tot een succes maken.”

Een resultaat dat telt
En dat leidde tot mooie resultaten. Niet alleen in een uitstekende tevredenheidsverklaring die ADS Groep van Vitens ontving, maar ook in het werk zelf. “De kwaliteit van het geleverde werk is prima. Je ziet dat ADS Groep ervaring heeft. Ook de netheid waarmee er gewerkt wordt, is hier een voorbeeld van. Zo weten de medewerkers op de bouwlocatie hoe je hygiënisch moet werken. Bovendien hadden we te maken met een tijdsdruk. Het project diende voor de hoog watergebruik periode afgerond zijn en ook dat hebben we samen weten te behalen.”

Links: Mannes Dasselaar (Vitens). Rechts: René Veldman (ADS Groep).

           

Actueel Nieuws