Unieke Kaumera grondstoffenfabriek opgeleverd in Zutphen

4 december 2019

Een wereldprimeur heeft plaatsgevonden in Zutphen. Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen is de nieuwe grondstoffenfabriek opgeleverd. Deze fabriek bestaat uit een Nereda® waterzuivering en een Kaumera extractie-installatie. Bij ADS Groep zijn we er ontzettend trots op dat we de fabriek mochten ontwerpen en realiseren. Ten tijde van het ontwerp is er door het bouwteam rekening gehouden met modulair bouwen en met de toepassing van duurzame en circulaire materialen. Er is getracht om de materialen zoveel mogelijk te hergebruiken of gebruik te maken van bio-based producten of uit grondstoffen afkomstig van afvalwater.

OVER KAUMERA

Voor Waterschap Rijn en IJssel is de bouw van de fabriek in Zutphen een manier om een bijdrage te leveren aan een duurzame, circulaire economie. In de nieuwe grondstoffenfabriek wordt Kaumera gewonnen. Kaumera is een nieuwe soort grondstof dat wordt gewonnen uit de slibkorrels, die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Dit is een duurzame en verbeterde zuiveringstechnologie waarbij het slib dat overblijft na zuivering geen vlokken, maar snel bezinkbare korrels vormt. Uit deze korrels kan een bijzonder biopolymeer worden gehaald met multifunctionele eigenschappen: Kaumera Nereda® Gum (voorheen neo-alginaat).

ONEINDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Door Kaumera Nereda® Gum te combineren met een andere grondstof, verandert het karakter van de stof. Kaumera is een versterker en verbinder van eigenschappen. Bijvoorbeeld als onderdeel van lichtgewicht biocomposieten. Dit zorgt ervoor dat de toepassingsmogelijkheden praktisch oneindig zijn. Kaumera kan water vasthouden, maar ook afstoten. Hierdoor zijn diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie mogelijk. Denk hierbij onder andere aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen in de landbouw. Gewassen nemen daardoor meststoffen beter op. Ze zijn weerbaarder en groeien beter. De waterafstotende eigenschappen maken Kaumera bovendien een uitstekende coating voor betonvloeren.

SAMENWERKINGSVERBAND

De ontwikkeling van Kaumera en de realisatie van de Grondstoffenfabriek is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Waterschap Vallei en Veluwe, TU Delft, Royal HaskoningDHV, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA, EFGF, Waterschap Rijn en IJssel en ChainCraft B.V..

Actueel Nieuws