Renovatie hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk in Amsterdam

2 januari 2020

In opdracht van Waternet gaan we in Amsterdam aan de slag met de renovatie van het Hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk. Hierna is het oude gebouw weer volledig klaar voor de toekomst. De renovatie omvat het ontwerpen, tekenen, vervaardigen, leveren, demonteren, afvoeren, aanvoeren, monteren, beproeven en bedrijfsvaardig opleveren van de installatie van het rioolgemaal en tunnelgemaal. Daarnaast voeren we civiel- en bouwtechnische aanpassingen uit zoals kleine staalconstructies, tegelwerk, betonconstructies en in te storten onderdelen.

GEFASEERD TE WERK

De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit zodat het rioolgemaal in bedrijf gehouden kan worden. Slechts voor enkele werkzaamheden wordt het gemaal uit bedrijf genomen en ‘drukloos’ gemaakt. De renovatie van hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk betreft een UAV werk.

HOOFDRIOOLGEMAAL ZEEBURGERDIJK

Het hoofdrioolgemaal Zeeburgerdijk was ooit het eindgemaal van de gemeente Amsterdam. Nu pompt dit gemaal al lange tijd het afvalwater via een boostersysteem naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie westelijk van Amsterdam.

Actueel Nieuws