Oplevering woonzorgcomplex Marijke Hiem

25 mei 2020

Vandaag vond een officieel moment plaats met de oplevering van woonzorgcomplex Marijke Hiem in Heerenveen. We zijn er ontzettend trots op dat het gebouw klaar is voor 93 bewoners van Stichting Meriant. De samenwerking met onze partners Gortemaker Algra Feenstra en Harwig Installatiegroep hebben we als zeer prettig ervaren.

Het zorggebouw is vanuit een design & build opgave voorzien van vele bijzondere details, waaronder een groot aantal bloemkozijnen, geperforeerde panelen en een verbindende binnentuin. Wij bedanken al onze partners voor hun betrokkenheid, geleverde kwaliteit en inzet, de buurtbewoners voor hun geduld en onze opdrachtgever voor haar vertrouwen.

Het woonzorgcomplex heeft een capaciteit voor 90 bewoners, verdeeld over tien woongroepen compleet met gezamenlijke woonkamers, restaurant en overige ondersteunende- en facilitaire ruimten. Het bvo van de nieuwbouw bedraagt ongeveer 7.500 vierkante meter. Voorafgaande aan de nieuwbouw hebben we het oude complex gesloopt. Nu het woonzorgcomplex is opgeleverd, zijn wij verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud.

In de ontwikkeling van het nieuwe Marijke Hiem was het uitgangspunt ‘hoe past het wonen bij u’. Centraal daarbij stond het creëren van een veilige situatie en mensen zo veel mogelijk een thuisgevoel geven. In het nieuwe onderkomen staan thuisgevoel en veiligheid centraal. Meriant zegt daarmee een nieuwe stap te zetten in dementiezorg.

Actueel Nieuws