Handtekeningen gezet voor renovatie gemaal Halfweg

6 maart 2020

Op 5 maart ondertekenden directielid René van der Spank van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Michel Dijk van ADS Groep de overeenkomst voor de renovatie van gemaal Halfweg in Steenwijkerland. De pompcapaciteit wordt aangepast voor flexibel peilbeheer. Het uit 1937 daterende gemaal Halfweg is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt rekening gehouden met de karakteristieke uitstraling.

Samenwerking in bouwteam

De onderhandse aanbesteding van Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben we gewonnen met onze inschrijving: plan van aanpak bouwteam plus de kostprijs voor de bouwteamfase. Aansluitend hebben we in bouwteamverband het ontwerp uitgewerkt en de kostprijs bepaald voor de realisatie van dit project. Dit project bestaat uit:

  • Twee nieuwe ‘visvriendelijke’ pompen (2x 100 m3/minuut) inbouwen
  • Een vispassage aanleggen
  • Nieuwe stalen damwand als beschoeiing aanbrengen
  • De krooshekreiniger renoveren
  • Het bouwkundige gebouw deels restaureren (gemeentelijk monument).

Deel van groter geheel

In 2012 heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta het gebiedsplan Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde vastgesteld. In de vier landbouwpolders wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Met de herinrichting van de infrastructuur van de vier landbouwpolders in Steenwijkerland (de polders Gelderingen, Giethoorn, Halfweg en Wetering Oost) en de renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen en gemaal Wetering zijn fase 1, 2 en 3 afgerond. In de laatste fasen 4 en 5 volgen de renovatie van de gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer. Bij ADS Groep starten we binnenkort met het werk aan dit gemaal.

Gemalen en stuwen

Gemalen en stuwen zijn belangrijke schakels voor het verdelen van water. Ze brengen of houden water in een gebied op peil en zorgen voor de juiste balans tussen te veel en te weinig water. Het gewenste waterpeil hangt af van de functie van het gebied, bijvoorbeeld landbouw, natuur of stad. In totaal beheert het waterschap 340 gemalen en 1.960 stuwen, die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen.

Actueel Nieuws