DuSpot: een nieuwe stap in circulariteit

19 september 2023

De kracht van circulair bouwen is samenwerken. Om bouwmaterialen uit bestaande projecten toe te passen, moet je weten waar je deze kunt vinden. DuSpot heeft in dit kader een onafhankelijke matchingstool ontwikkeld om vraag en aanbod op het gebied van vrijkomende bouwmaterialen automatisch aan elkaar te koppelen. Met als resultaat een meer en hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen. Tegelijkertijd beperken we hiermee gezamenlijk het gebruik van primaire grondstoffen en dragen we bij aan de CO2-reductie. Iets dat uitstekend binnen onze duurzaamheidsdoelstellingen past!

ADS Groep Water is daarom sinds kort aangesloten bij DuSpot en is hiermee ook een duurzame SPOTter geworden. Samen op weg naar een duurzame leefomgeving!

De overeenkomst is getekend door onze commercieel manager Duurzaam Bouwen Arend Jan Overbeek. Te zien op de foto met Jeroen Grondman (aanjager circulariteit DuSpot).

 

Actueel Nieuws