Artikel Stedenbouw: Veilig en doordacht bouwen in roerige tijden

26 april 2023

Stedenbouw, uitgave 2023-779
Tekst | Liliane Verwoolde 

Nieuwbouw naast oudbouw
Veilig en doordacht bouwen in roerige tijden

Het Ashram College in Alphen aan den Rijn krijgt een nieuw gebouw op het eigen terrein aan het Marsdiep. Tijdens de bouwwerkzaamheden gaan de lessen in het bestaande gebouw gewoon door. Alleen de aula en vier gymzalen zijn al gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe gebouw.

In het Ashram College zijn een vmbo, havo, atheneum en gymnasium gehuisvest. Renovatie van het zeventigerjarengebouw was geen optie meer, waarop gekozen is voor nieuwbouw naast het bestaande schoolgebouw. Het nieuwe schoolgebouw wordt gekenmerkt door royale glaspartijen, zetwerken in oranje/bruin en typisch rond metselwerk. Verder wordt de school – met behulp van een WKO-installatie en zonnepanelen – energieneutraal. Waar mogelijk worden materialen hergebruikt.

Een krappe bouwplaats
Voor ADS Groep Bouw is de realisatie van het Ashram College behoorlijk complex. Dit komt onder meer door de locatie. Met 1.450 schoolgaande jongeren in de directe nabijheid is veiligheid een belangrijk thema. Omdat de nieuwbouw naast de oude school wordt gebouwd, is het bouwterrein beperkt. “Het terrein is slechts vanaf één kant bereikbaar”, vertelt Peter Spijkerbosch, projectleider van ADS Groep Bouw. “Uit ruimtelijke en veiligheidsoverwegingen hebben we de mobiele kranen middenin het gebouw ter plekke van de vide opgesteld. Dit veroorzaakt een behoorlijke verstoring in de planning, maar zo brengt de verplaatsing van grote prefabelementen het minste risico met zich mee.”

Complexe staalconstructies
Technische uitdagingen doen zich voor bij de staalconstructie. Om de multifunctionaliteit van ruimtes te bevorderen, zijn er op meerdere plaatsen grote overspanningen, vides en vakwerken. Het vereist zware constructies om op deze plaatsen de krachten op te vangen. De gelamineerde liggers met dakdozen ter plekke van de drie vides zijn zonder meer indrukwekkend. Zij bezorgen de entree een ruimtelijke én natuurlijke uitstraling.

Uitdagende gevels
Het metselwerk in de gevels wordt stootvoegloos uitgevoerd met dunbedmortel. “Dit vereist doorgewinterde vakmensen. De metselaar moet tijdens het metselen nadenken over het verband, de kleur en de wijze van voegen. Op andere plaatsen is sprake van verticale steenstrips, verlijmd op plaatmateriaal en composiet plaatafwerking. Tel daar de vele schuine vlakken, rondingen, bijzondere kleuren en uiteenlopende materialen bij op en het zal duidelijk zijn dat dit zowel in de engineeringsfase als tijdens de uitvoering extra aandacht vraagt.”

Roerige tijden
De zonwering wordt ‘verborgen’ opgehangen. Als deze wordt neergelaten, wordt deze opgevangen in de spouw. Technisch geen probleem, maar de aannemer moet hier al tijdens de maatvoering rekening mee houden. En dan spelen de gevolgen van corona en de oorlog in Oekraïne nog mee. Spijkerbosch: “Het werk is eind 2021 aangenomen en in het voorjaar van 2022 gestart, een roerige tijd. Prijzen, levertijden, toeslagen: alles werd onzeker. Hierdoor hebben we veel moeten optimaliseren. De terreinverharding is versoberd en voor het dakterras hebben we alleen de infrastructuur aangebracht, om dit aan te kunnen leggen in betere tijden.”

BOUWINFO:
Opdrachtgever:

SCOPE Scholengroep, Alphen aan den Rijn
Constructeur:
Imd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
Adviesbureau:
Cauberg Huygen, Rotterdam
Bouwmanagement en directievoering:
HEVO Experts in Huisvesting en Vastgoed, ’s-Hertogenbosch
Bouwtoezicht:
BBC Bouwmanagement, Etten-Leur
Architect:
Broekbakema, Rotterdam
Aannemer:
ADS Groep Bouw, Goor
Installateurs:
Verstappen van Amelsvoort bv, Nuland en Gabriels Elektro, Veghel
Bouwperiode:
Q1 2022 – Q1 2024

Actueel Nieuws