Woonzorgcomplex Marijke Hiem Heerenveen

In Heerenveen heeft ADS Groep in bouwteam het ontwerp en de nieuwbouw van Marijke Hiem gerealiseerd. Het woonzorgcomplex heeft een totaalcapaciteit voor 90 bewoners, compleet met woonkamers, restaurant en overige ondersteunende facilitaire ruimtes. Het restaurant en enkele faciliterende ruimtes (waaronder een kapper) zijn toegankelijk voor publiek en hiermee wordt tevens een wijkfunctie gerealiseerd. Een eyecatcher aan de buitengevel zijn de bloemkozijnen, geproduceerd door onze aflevering Toelevering Bouw.

ADS Groep heeft de ontwerp- en uitvoeringscoördinatie voor het integrale terrein- en gebouwontwerp, het vergunningstraject en het installatieontwerp alsmede de uitvoering voor haar rekening genomen. De herinrichtings- en nieuwbouwwerkzaamheden vonden plaats in een kwetsbare omgeving: een woonwijk met relatief smalle straten, beperkte manoeuvreer- en bouwplaatsruimte en aangrenzend aan aanleunwoningen. Dit betekende dat we moesten voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid, planning, bouwlogistiek, hinder en communicatie.

Omvang:
7.500 m2 bvo

Bouwperiode:
Februari 2019 – mei 2020

Contractvorm:
Bouwteam (UAV-GC)

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?