Waterproductiebedrijf Schijf

Nieuwbouw van het Waterproductiebedrijf in Schijf in opdracht van Brabant Water met onze partners Van Boekel Bouw & Infra en Hoppenbrouwers Techniek B.V.

Werkzaamheden:

 • het realiseren van de bouwkundige/civieltechnische, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en
  besturingstechnische werken ten behoeve van het nieuwe hoofdgebouw en chemicaliëngebouw;
 • ombouw van de bestaande spoelwaterterugwinning naar spoelwaterverwerking;
 • vervangen van de bestaande winputkelders incl. bijbehorende werktuigbouwkundige en
  elektrotechnische installaties;
 • herinrichting van het terrein rondom de nieuwbouw, o.a. aanleg en herstel van de terreinwegen
  incl. terreinriolering en terreinbekabeling;
 • in bedrijf stellen van de gehele nieuwe installatie ( in fases) terwijl de bestaande installatie in
  bedrijf blijft;
 • opstellen Technisch constructiedossier.

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?