Vervangende nieuwbouw Goeman Borgesiusschool Amsterdam

In Amsterdam heeft ADS Groep de vervangende nieuwbouw voor de Goeman Borgesiusschool gerealiseerd. De klaslokalen zijn ruim en licht en de gangen hebben een dusdanige maat gekregen dat hier leerpleinen van gemaakt kunnen worden. Meest opvallend in het gebouw is het hart van de school. Hier komen alle stromen samen: ouders, leerlingen en personeel. Het speellokaal en de ouderruimte/bibliotheek vormen hierin de spil. Deze ruimten zijn flexibel indeelbaar en koppelbaar, waardoor multifunctioneel gebruik van de ruimten mogelijk is. Het nemen van verschillende duurzaamheidsmaatregelen heeft geresulteerd in een duurzaam gebouw; afname van het energieverbruik en de exploitatiekosten zijn aanzienlijk verminderd. De school beschikt over een gezond binnenklimaat (Frisse School).

De Goeman Borgesiusschool was tijdens de bouw gehuisvest op een terrein dat in gebruik genomen moest worden voor de herontwikkeling van woningen. Hierdoor zat er een harde deadline (10 maanden bouwtijd) aan de bouw en ingebruikname. Door het vroegtijdig reserveren van voldoende productie- en uitvoeringscapaciteit en bepaalde werkzaamheden in de bouwvakanties uit te voeren, was ADS Groep in staat om het schoolgebouw voorspoedig te realiseren en de deadline te behalen.

Omvang:
2.900 m2 bvo

Bouwperiode:
Januari 2018 – november 2018

Contractvorm:
UAV 2012

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?