Vervangen Nooddouches diverse RWZI’s

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe vervangen we alle nooddouches op verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bijzonder hierbij is dat de bestaande nooddouches beschikbaar blijven tijdens de uitvoering; of er wordt een tijdelijke noodvoorziening geplaatst. Rioolwaterzuivering in Brummen is het eerste cluster van dit project. Op deze locatie is naast een tankdouche ook een oogdouche geplaatst. Deze noodvoorzieningen bevinden zich bij installaties waar chemicaliën verwerkt worden. De douches kunnen ingezet worden voor de eerste hulp bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen. In de onderzoeksruimtes worden wandstations gemonteerd om ook op deze locaties in geval van calamiteiten eerste hulp te kunnen bieden. Met deze maatregelen is de rioolwaterzuiveringsinstallatie weer ‘up to date’ en speelt het Waterschap in op de huidige ARBO-eisen.

Uitvoeringsperiode:
November 2020 – oktober 2021

Contractvorm:
UAV

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?