Renovatie vleugel vierde kantoor Waterschap Rivierenland

Het betreft de herinrichting van één vleugel in het kantoorgebouw dat we circa 12 jaar geleden ook hebben gebouwd. De renovatie wordt gelijktijdig opgepakt met het herstellen van schade aan de dakvloer, die uit een zogenoemd ‘bollenvloer’ bestaat en waar delaminatie heeft plaatsgevonden. De dakvloer wordt hersteld, hiervoor moet een deel van de E&W-installatie worden verwijderd. Na het herstel wordt dit weer terug gebouwd.

De kantoorvleugel wordt gerenoveerd en naar de huidige kwaliteitseisen heringericht.

Uitvoeringsperiode:
September 2022 – december 2022

Contractvorm:
UAV 2012

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?