Renovatie Suppletiereservoir Trekvliet

De suppletieberging op pompstation Trekvliet voldoet niet meer aan de huidige gestelde eisen. De berging dient te worden gerenoveerd en de drinkwatercoating, pompen inclusief delen van het leidingwerk en de E-Installatie, moeten worden vervangen. De werkzaamheden bestaan uit een engineeringsfase en een uitvoeringsfase.

Engineeringsfase:
In deze fase houden we ons bezig met het Ontwerp voor uitvoering (uitwerking/detaillering) op basis van schetsontwerp, proces- en technische eisen voor pompen en E-Installatie.

Uitvoeringsfase:
We richten ons op diverse werkzaamheden zoals: het verlaten van de huidige vulinrichting en het inrichten van een nieuwe pompenkelder met geïntegreerde vulinrichting. Tijdens de voorbereiding en bouw van de nieuwe pompenkelder wordt de oude pompenkelder afgedicht en het buitenbedrijf geraakte leidingwerk verwijderd. Verder wordt hett bestaande E-gebouw wordt behouden. In het gebouw (in een gescheiden ruimte) staat onder andere een 10kV schakelinstallatie, eigendom van Stedin, die het omliggend gebied bedient.

Ook het bestaande E-gebouw wordt, op de Stedin installatie na, leeggehaald en opnieuw ingericht met deels bestaande apparaten kasten (PA) en nieuwe E-installatiedelen, waaronder LS-verdeler en nieuwe FO’s ten behoeve van de nieuwe pompen. Het verwijderen van de oude drinkwatercoating in de berging en het aanbrengen van een nieuwe drinkwatercoating valt ook onze verantwoordelijkheid. Als laatste houden we ons ook bezig met het gereed maken voor aansluiting op een eventueel later te bouwen Dunea Warmte Koude B.V. leveringsstation.

Uitvoeringsperiode:
Januari 2022 – juli 2023

Contractvorm:
UAV-GC 2005

 

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?