Renovatie Slibgistingstoren 2, AWZI Haarlem Waarderpolder

Op het AWZI in Haarlem verrichten we diverse renovatiewerkzaamheden. Vanwege de continuïteit van het zuiveringsproces, complexiteit en veiligheid worden de slibgistingstorens één voor één gerenoveerd. Voor een optimaal resultaat vindt het ontwerp van SGT2 plaats in een bouwteam; dit doen we samen met Hoogheemraadschap van Rijnland en IV-Water, zodat we al in de voorbereidende fase onze expertise kunnen leveren. De uitvoerende werkzaamheden bestaan naast de renovatie van SGT2 verder uit het renoveren van twee voorindikkers, het vervangen van de e-installatie CV ruimte en het aanbrengen van een bypass leiding van SGT 1 en 2 naar de na-indikker. Met deze renovatie wordt een goede stap gezet om AWZI Haarlem Waarderpolder voor de toekomst klaar te maken. De uitvoering vindt daarbij plaats met zo weinig mogelijk verstoring van de bedrijfsvoering van de AWZI.

Uitvoeringsperiode:
Opgeleverd

Contractvorm:
Bouwteam, UAV

 

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?