Renovatie Slibgistingstoren 2, AWZI Haarlem Waarderpolder

In opdracht van de Hoogheemraadschap van Rijnland verrichten we bij het AWZI in Haarlem diverse renovatiewerkzaamheden. Zo is de technische levensduur van het leidingwerk van de bestaande Slibgistingstoren 2 (SGT-2) en de appendages ver overschreden. Recent zijn doorgesloten warmtewisselaars en muurdoorvoerstukken reden geweest voor spoedherstel. Daarnaast voldoen de voorindikkers nu niet aan de gestelde ATEX-zonering en veiligheidsrisico’s ten aanzien van H2S.

Bijzonderheden

  •  Uitvoering met zo weinig mogelijk verstoring van de bedrijfsvoering AWZI
  •  Contractvorm: Bouwteamconstructie, UAV
  •  De ontwerpfase wordt in een bouwteam uitgevoerd

Werkzaamheden

  • De tweede slibgistingstoren
  • Twee voorindikkers inclusief de luchtbehandeling (geur)afzuiging
  • Vervangen E-installatie cv-ruimte (dienstgebouw 2)
  • Het aanbrengen van een bypassleiding van SGT1 en SGT2 naar de na-indikker

 

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?