Renovatie slibgistingsinstallatie AWZI Leiden Noord

De huidige slibgistingsinstallatie op AWZI Leiden-Noord bestaat uit twee slibgistingstanks, een gashouder, een gasfakkel, een biogasreinigingsinstallatie, Cv-installatie en een WKK-installatie. Van de twee slibgistingstanks (SGT’s) is de SGT-2 in het verleden gerenoveerd om deze volledig te laten voldoen aan de ATEX-richtlijnen en de Standaard Ontwerprichtlijn (SOR). SGT-1 is tijdens deze renovatie slibgisting niet meegenomen en buiten bedrijf gesteld, omdat deze niet voldeed aan de ATEX-richtlijn en SOR. Inmiddels wordt er ook een renovatie aan de SGT-1 uitgevoerd, gezien het feit dat de huidige gistingscapaciteit met één SGT onvoldoende is. Naast de renovatie slibgisting AWZI van SGT-1, worden ook werkzaamheden verricht aan overige onderdelen van de sliblijn (o.a. een nieuwe slibverladingsinstallatie/slibsilo) alsmede aan de gaslijn en verwarmingsinstallatie. Het doel hiervan is om ook voor deze onderdelen te voldoen aan de huidige eisen ten aanzien van explosieveiligheid en het voor de komende vijftien jaar weer bestendig te maken. Naast de renovatie van de slibgisting en de overige onderdelen wordt ook de volledige E&PA installatie van de onderdelen vervangen en een nieuwe laagspanningsruimte, dienstgebouw 4 (DG-4), gerealiseerd.

Uitvoeringsperiode:
Juli 2021 – maart 2023

Contractvorm:
UAV 2012

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?