Renovatie RWZI Ede

Renovatiewerkzaamheden aan de Rioolwaterzuivering in Ede. De vaste afdekkingen van de voorbezinktanks inclusief slib worden vervangen.

Bijzonderheden

  •  Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
  •  Contractvorm: UAV 2012
  •  De productie van de afdekking vindt volledig in eigen beheer plaats. We werken hierbij samen met onze afdeling   Toelevering Water.

Werkzaamheden

  • De huidige installatie is verouderd en moet vervangen worden.
  • Het principe wordt gewijzigd: de afdekking wordt nu vast gemonteerd op de voorbezinktank en de slibschrapper loopt onder deze gesloten afdekking zelfstandig rond.

 

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?