Renovatie RWZI Ede

We hebben renovatiewerkzaamheden aan de rioolwaterzuivering verricht. De huidige installatie is verouderd en moet vervangen worden. Het principe wordt gewijzigd: de afdekking wordt nu vast gemonteerd op de voorbezinktank en de slibschrapper loopt onder deze gesloten afdekking zelfstandig rond. Daarnaast worden de vaste afdekkingen van de voorbezinktanks inclusief slib worden vervangen.

Uitvoerder Arnold Companje vertelt in dit filmpje over het plaatsen van de kooiconstructie.

Uitvoeringsperiode:
Juni – oktober 2020

Contractvorm:
UAV 2012

 

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?