Renovatie NBT 3 op RWZI Venlo

Hoofddoel is op de rioolwaterzuivering het vervangen van de bestaande, gesegmenteerde slibruimers door een volledig nieuwe constructie. De huidige, slepende ruimerconstructie dient te worden vervangen door een vrij hangende ruimerconstructie bevestigd aan de ruimerbrug. Bij deze opdracht werd het 3D tekenen toegepast.

Uitvoeringsperiode:
Augustus 2020 – december 2020

Contractvorm:
UAV

 

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?