Raamovereenkomst Multidisciplinaire (aannemings)projecten

ADS Groep Water is één van de partijen voor het perceel multidisciplinaire projecten. Dit zijn projecten inclusief bouwkundige werkzaamheden, werktuigbouw en elektrotechniek, met optioneel (niet exclusief) ook groot onderhoud en de coördinatie van onderhoud en werkzaamheden voor samenwerkingspartners in de keten. Kenmerkend is vaak het sterk multidisciplinair karakter en/of waarmee meestal een grote opdrachtwaarde is gemoeid. Het zijn opdrachten waarbij niet altijd de oplossing helder is, maar wel de gewenste functionaliteiten zijn te formuleren. Bijvoorbeeld met een innovatief karakter, of technologische ontwikkeltrajecten en/of opdrachten, waarbij sprake is van meerdere onderdelen uit DBM (Design, Built en Maintain). Of juist het samenkomen tot een ontwerp of juist wijzigen van een (bestaand) ontwerp. Binnen sommige projecten kunnen vraagstukken spelen, als deze wat extra investeringen opleveren en hoe die extra kosten zijn te verdelen over de partijen.

De activiteiten bestaan onder andere uit:

  • Advieswerkzaamheden;
  • Uitbreiding/nieuwbouw van installaties met (proces)onderdelen, waaronder ook slibvergisting, nabehandeling van effluent (zoals zandfilter);
  • Renovatie van installaties en installatieonderdelen op bouwkundig, civieltechnisch, elektrotechnisch en mechanisch vlak;
  • Afstemming met de leveranciers uit de ‘winkelstraat’ 2 van WBL zoals bij procesautomatisering (PA);Ontwikkelen van standaarden;
  • Verzorgen van documentatie en tekeningpakketten alsmede revisies;
  • Het inbrengen van de gegevens in de WBL systemen.
  • Meegaan met maatschappelijke ontwikkelingen en hierin mee ontwikkelen in bijvoorbeeld digitalisering, implementatie BIM etc.

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?