POMPSTATIONS DRINKWATERZUIVERING BERENPLAAT

POMPSTATIONS DRINKWATERZUIVERING BERENPLAAT

In opdracht van Evides Waterbedrijf verzorgden wij de realisatie van nieuwe hoge druk pompstations HDP 1.0 en HDP 2.0. Deze pompstations zijn inclusief watervoorzieningen binnen het bestaande gebouw met behoud van de architectonische waarde van het bestaande HDP1 gebouw.

BIJZONDERHEDEN WERKTUIGBOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

  • 6 stuks 500 m3/uur hogedruk pompen
  • 5 stuks 2500 m3/ uur hogedruk pompen
  • 4 stuks waterslagvaten
  • 2 stuks persluchtvaten
  • (coating) Leidingwerk, fittingen, afsluiters, appendages en leidingondersteuningen

BIJZONDERHEDEN CIVIELTECHNISCHE EN BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

  • Inpandige fundatiepalen (beperkte hoogte in kelder)
  • Betonwerkzaamheden en breedplaatvloeren
  • Staalconstructies
  • Installatievloeren in E-ruimten

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?