Nieuwbouw Zuiveringsstation De Put

Zuiveringsstation De Put is aan het einde van de technische en economische levensduur en dient in zijn geheel te worden vervangen. In de nieuwe situatie staat er een nieuw gebouwd zuiveringsstation dat drinkwater van onberispelijke kwaliteit levert. Er zal geen gebruik meer worden gemaakt van de klassieke manier van zuiveren, maar van het zuiveringsconcept RO (Reverse Osmosis) met nabehandeling. De ambitie van Oasen om altijd onberispelijk drinkwater te produceren, heeft ertoe geleid dat gekozen is voor een nieuw zuiveringsconcept. Hierbij wordt het ruwwater anaeroob behandeld met behulp van een RO-installatie, gevolgd door een nabehandeling die bestaat uit ionenwisseling (IEX), calcietfiltratie (CaF) en beluchting & ontgassingstorens (BOT). Oasen wil met dit nieuwbouwproject eveneens een optimalisatie en verduurzaming in haar productieprocessen realiseren. Deze ‘verduurzaming’ houdt in te komen tot systemen die bestendiger zijn ten aanzien van toekomstige verontreinigingen ten opzichte van de conventionele systemen alsmede in de totale keten leiden tot energieoptimalisatie en een lager CO2 footprint. Hiervoor heeft Oasen door externe adviseurs van een ingenieursbureau een integraal Technische Ontwerp (‘TO’) laten vervaardigen.

Voordat ADS Groep Water kan starten met de uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwbouw dient deze het bestaande station in zijn geheel te slopen en het terrein bouwrijp te maken om vervolgens een geheel nieuwbouw te realiseren.

ADS Groep is hoofdaannemer voor het werk en zal samen met Hoppenbrouwers (partner) en met nevenaannemers Logisticon (RO installatie, CIP IEX en concentraatafvoer), Messer CO2 installatie, van Vulpen Infra het project realiseren.

Voor een indruk van onze werkzaamheden: Oasen de Put – YouTube

Uitvoeringsperiode:
Opgeleverd

Contractvorm:
UAV2012

 

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?