Nieuwbouw PB Culemborg Zacht Water

PB Culemborg levert drinkwater aan de stad Culemburg en de directe omgeving. De bouw van een nieuwe installatie zorgt voor minder hard drinkwater en verbetert het kalkafzettend vermogen. Een opdracht waar we ons in een bouwcombinatie met BESIX over ontfermen. Met deze aanpak krijgen de inwoners van Culemborg straks een toekomstbestendige drinkwatervoorziening.

Het projectdoel wordt behaald door het verlagen van de hardheid tot 1,0 – 1,43 mmol/l, en kalkafzettendvermogen (TACC90) tot <0,4 mmol/l, volgens de huidige Vitens drempelwaarden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Realiseren anaerobe pelletontharding inclusief CO2 installatie. Betreft hier de nieuwbouw van het bijgebouw inclusief alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties;
  • Aansluiten van de anaerobe pelletontharding op de bestaande installatie;
  • Realiseren bypass waarmee deelstroomontharding mogelijk is;
  • Uitbreiding van de bedrijfszekerheid van de distributie en hoge druk pomp;
  • Vervanging van de Pa-besturing.

Het plaatsen van de reactoren is spectaculair in beeld gebracht: https://youtu.be/JfCC0ka-bOE.

En ook het inhijsen van de kalkmelk silo’s levert mooie beelden op: https://vimeo.com/795492459/bb6f938923?fbclid=IwAR3lJ_8kreWJ74rzz9eY53SPsCT496KwzGUbXMAccCiB_aiMeYX8NG7-NFo

Uitvoeringsperiode:
In uitvoering

Contractvorm:
UAV 2012

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?