Nieuwbouw ozoninstallatie rwzi Hapert

Naar aanleiding van de bouwteamfase voert ADS Groep ook de realisatie van de ozoninstallatie RWZI Hapert uit. De extra nabehandeling die wordt toegepast in dit project ziet toe op het verwijderen van medicijnresten in rioolwaterzuiveringen door middel van ozon. Op basis van vooronderzoeken en ervaringen in het buitenland is de verwachting dat ook in de praktijk deze verwijdering van medicijnresten gerealiseerd kan worden.

De ozoninstallatie bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Opvoergemaal; hier wordt het water verpompt naar het gebouw waarin de nabehandeling plaatsvindt. Er wordt een bouwkuip van stalen damwanden gerealiseerd inclusief een vloer van onderwaterbeton. Bovenop het onderwaterbeton wordt een betonnen bak gerealiseerd waarin de pompen worden geplaatst.
  2. Leidingwerk; ten behoeve van het transporteren van water van het opvoergemaal naar de ozoncontacttank.
  3. Ozoncontacttank; in dit gebouw wordt ozongas toegevoegd aan het water om ervoor te zorgen dat medicijnresten worden afgebroken. Het gebouw wordt gerealiseerd op een paalfundering van schroefpalen.
  4. Ozongebouw; in dit gebouw wordt ozongas geproduceerd door een ozongenerator. Het gas is nodig om de medicijnresten af te breken.

Door de realisatie van dit project verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Groote Beerze en dragen we bij aan beter water voor planten en dieren. Inmiddels is het startschot van de bouw van de nieuwe ozoninstallatie gegeven. Het volledige nieuwsbericht hierover vind je hier.

Uitvoeringsperiode:
September 2023 – december 2024

Contractvorm:
UAV-GC

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?