Nieuwbouw ozoninstallatie rwzi Hapert

Naar aanleiding van de bouwteamfase voert ADS Groep ook de realisatie van ozoninstallatie RWZI Hapert uit. Het project ziet toe op het verwijderen van medicijnresten in rioolwaterzuiveringen door middel van ozon. Op basis van vooronderzoeken en ervaringen in het buitenland is de verwachting dat ook in de praktijk deze verwijdering van medicijnresten gerealiseerd kan worden. Door middel van dit project wordt ervaring opgedaan met het verwijderen van medicijnresten met ozon.

Uitvoeringsperiode:
September 2023 – december 2024

Contractvorm:
UAV-GC

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?