Nieuwbouw en renovatie RWZI Gaarkeuken

De installaties Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn zijn in de jaren zeventig gebouwd en aan vervanging toe. Ook moeten de installaties ingrijpend worden aangepast om in de toekomst te blijven voldoen aan de emissie-eisen voor gezuiverd afvalwater. Deze eisen komen voort uit de wet- en regelgeving, waaronder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Na onderzoek is één nieuwe rwzi op de locatie Gaarkeuken de beste oplossing. De nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie loost gezuiverd water van hoge kwaliteit op het Van Starkenborghkanaal.

Bekijk ook het nieuwsbericht: ADS Groep bouwt conventioneel zuiveringssysteem voor rwzi Gaarkeuken (waterforum.net)

Uitvoeringsperiode:
Mei 2023 – juni 2025

Contractvorm:
UAVGC (BVP)

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?