Nieuwbouw Ashram College in Alphen a/d Rijn

Het Ashram College is een eigentijdse school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium met vestigingen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Het huidige gebouw in Alphen aan den Rijn dateert uit eind jaren ’70 van de vorige eeuw. Verbouwing van het bestaande gebouw was geen geschikte optie, aldus de schooldirectie, die tien jaar bezig is geweest met de bouwplannen.

Voorbereiding op de toekomst
Het nieuwe schoolgebouw sluit aan op de (toekomstige) eisen die worden gesteld aan middelbaar onderwijs en de eigen onderwijsvisie van het Ashram College. Het L-vormige gebouw komt tegenover het huidige gebouw te staan. In de zomer van 2021 is door de opdrachtgever gestart met de sloop van de aula en de vier gymzalen, waarmee er ruimte gecreëerd is voor de nieuwbouw. De leerlingen krijgen tijdens het bouwen van de nieuwe school nog gewoon les in het huidige gebouw. Na realisatie van de nieuwbouw volgt de sloop van het resterende oude gebouw door ADS Groep en als laatste zal de volledige terreininrichting aangebracht worden.

De nieuwbouw wordt verder gekenmerkt door haar ruime glaspartijen en zetwerken in oranje/bruine kleur en de typische ronde metselwerk gevels. De school biedt ruimte voor ca. 1450 leerlingen ruimte, waaronder een viertal gymzalen. Verder wordt de school energieneutraal, gasloos mét WKO-installatie en voorzien van zonnepanelen op het dak. Daarnaast worden er ook veel materialen van het huidige gebouw hergebruikt in het nieuwe ontwerp.

Domeinen
In het nieuwe schoolgebouw worden diverse domeinen gecreëerd. Dit houdt in dat diverse vakken geclusterd worden in een bepaald deel van het schoolgebouw. De vakken biologie, natuurkunde en scheikunde vallen bijvoorbeeld onder het domein Science. Hetzelfde geldt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie, die ondergebracht worden in het domein Society. Elk domein bevindt zich in een apart gedeelte van het gebouw. Ook komt er bij elk domein een leerplein, waar leerlingen aan vaste meubels kunnen plaatsnemen om te werken aan leerdoelen en opdrachten. Voor brugklassers wordt een apart domein gerealiseerd aangezien het voor veel leerlingen een grote stap is van de basisschool naar de middelbare school.

Een impressie van het verwachte resultaat is samengevat in de volgende sfeerimpressie: Impressie video Ashram College

En alvast een indruk van onze werkzaamheden? Bekijk dan de plaatsing van de vakwerkspanten: https://youtu.be/IiANMXXP0-U.

Ook het officiële ‘hoogste punt’ hebben we in beeld gebracht: https://youtu.be/O9WDs9jZcKw

En voor een update van het bouwproces, verwijzen we naar: https://youtu.be/XldyyQ-ZfRg.

Omvang:
12.000 m2 BVO

Bouwperiode:
In uitvoering

Contractvorm:
UAV 2012

 

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?