INTERNALS RWZI WEERT

INTERNALS RWZI WEERT

In opdracht van RWB Water voor Waterschapsbedrijf Limburg leveren wij alle internals voor de reactor voor de nieuwe Verdygo/Nereda® rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert. De bruggen worden in onze eigen productiefaciliteit gefabriceerd, waarna deze middels gecontroleerd transport worden vervoerd naar de bouwplaats en gemonteerd door onze eigen specialisten. De bruggen kennen een lengte van maar liefst 36 meter.

De RWZI Weert is een goed voorbeeld van een biologische zuivering waarbij aandacht is voor duurzaam en circulair bouwen. De RWZI Weert loost het effluent op de Zuid-Willemsvaart en is daarmee een Rijkslozer, waardoor de effluenteisen door Rijkswaterstaat worden gesteld. Per oktober 2019 moet de zuivering voldoen aan de nieuwe eisen van Kaderrichtlijn Water. Om dit te realiseren heeft WBL gekozen voor een gecombineerde Verdygo/ Nereda® -oplossing.

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?