Herontwikkeling zorglocatie Anna Schotanus Heerenveen

De locatie Anna Schotanus wordt herontwikkeld om zowel zorg te bieden op het gebied van de Ouderenzorg als van Gehandicaptenzorg. Het betreft een bestaande zorglocatie, die om reden van het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit in de zorgverlening wordt herontwikkeld. Hierbij wordt de capaciteit teruggebracht tot 144 bewoners, verdeeld over 12 woongroepen compleet met gezamenlijke huiskamers, een restaurant en overige ondersteunende en facilitaire ruimten. Om de nieuwbouw mogelijk te maken wordt het bestaande gebouw geheel gesloopt.

Het project betreft de realisatie van een woonzorggebouw bestaande uit:

 • sloop van het bestaande zorggebouw;
 • nieuwbouw van 2 woongebouwen met elk 6 groepswoningen over 3 bouwlagen;
 • per woongroep 12 studio’s, een gezamenlijke huiskamer en ondersteunende ruimten;
 • voorzieningengebouw dat via corridors verbonden is met de woongebouwen;
 • terreininrichting.

De te verrichten werkzaamheden laten zich tenminste onderscheiden in:

 • sloopwerkzaamheden;
 • ontwerpwerkzaamheden en detaillering;
 • aanvragen van benodigde vergunningen;
 • nieuwbouw van (woon)gebouwen;
 • aanpassing van onder- en bovengrondse infrastructuur;
 • vernieuwing van de groenstructuur;
 • het werkend opleveren van alle installaties.

Het nieuwsbericht omtrent de officiële start van deze herontwikkeling vind je hier: Herontwikkeling Anna Schotanus van start (alliade.nl)

Omvang:
12.000 m2 bvo

Bouwperiode:
In uitvoering

Contractvorm:
UAV-GC 2005 Design & Construct

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?