Grootschalige bouwkundige renovatie Leiduin II

Op de drinkwaterproductie worden vijf gebouwen gerenoveerd: pompdieselgebouw, snelfiltergebouw 2, reinwaterreservoir, onderhoudsgebouw en het laboratoriumgebouw. Het primaire waterproductieproces mag hierbij niet verstoord worden.

Onze bouwkundige renovatiewerkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Toepassen milieubeschermende maatregelen;
  • Reinigen metsel-, beton-, voeg- en houtwerk;
  • Herstelwerkzaamheden aan metsel-, beton- , voeg- en houtwerk
  • Aanbrengen conservering van beton- en houtconstructies.
  • Vervanging/verfraaiing/upgraden gevel/daken onderdelen zoals kozijnen, gevelbeplatingen, dakbedekkingen, hwa’s conform huidige eisen en standaarden.
  • Verduurzamen van gebouwgebonden installaties.

Uitvoeringsperiode:
April 2021 – juli 2022

Contractvorm:
UAV 2012

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?