Grondstoffenfabriek RWZI Zutphen

Bouw van de energie-/grondstoffenfabriek bestaande uit een Nereda® waterzuivering en een Kaumera extractie-installatie. Ten tijde van het ontwerp is er door het bouwteam rekening gehouden met modulair bouwen en met de toepassing van duurzame en circulaire materialen. Er is getracht om de materialen zoveel mogelijk te hergebruiken of gebruik te maken van bio-based producten of uit grondstoffen afkomstig van afvalwater.

Bijzonderheden

  • Datum opdracht: 01-10-2018
  • Datum oplevering: 30-09-2019
  • Contractvorm: Bouwteam op basis van DNR 2011 + UAV 2012
  • Inbreng: Bouwteamleider + hoofdaannemer

Werkzaamheden:

  • Realiseren van het gebouw, met alle gebouwgebonden installaties, alsmede opslagtanks, inclusief alle terreininrichting.
  • Verantwoordelijkheid voor de volledige coördinatie van alle werkzaamheden (inclusief elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatie van het grondstoffen extractie gedeelte) in zowel de ontwerpfase, realisatiefase als opleveringsfase, inclusief de coördinatie met de neven- en onderaannemers.

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?