Brandweerkazerne Arnhem

In Arnhem heeft ADS Groep de 24-uurs brandweerkazerne/uitrukpost gerealiseerd. Het betreft het ontwerp en de realisatie van deze vervangende nieuwbouw. De kazerne bestaat uit een logistiek centrum, verblijfruimten en kantoren. In de brandweerkazerne is gebruik gemaakt van duurzame materialen zoals het mos-sedum dak en de gebruikte isolatie. Daarnaast is er een duurzame keuze gemaakt in de gebouwgebonden installaties zoals een warmtepomp, warmteterugwinning en het plaatsen van PV-panelen. De duurzaamheid van het gebouw is getoetst met de GPR-methodiek. Het hoge ambitieniveau (met een minimum van 7) is met een score van 8+ overtroffen.

ADS Groep heeft dit werk in Design & Construct (UAV-GC) uitgevoerd en heeft hiervoor een uitvoerend architect, constructeur en bouwfysisch adviseur in de arm genomen. Het gehele project is in BIM uitgewerkt. De nieuwbouw vond plaats in twee faseringen. Een deel van de bestaande locatie bleef dienst doen tijdens de nieuwbouw van de eerste fase. Hiervoor zijn enkele bouwkundige aanpassingen uitgevoerd en heeft er een omschakeling plaatsgevonden van alle installaties zodat de alarmpost, brandweerpost en ambulancedienst konden blijven functioneren.

Omvang:
5.774 m2 bvo

Bouwperiode:
Oktober 2013 – november 2015

Contractvorm:
Design & Construct, UAV-GC

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?