BIOGASINSTALLATIE RWZI DEVENTER

BIOGASINSTALLATIE RWZI DEVENTER

Ontwerp en realisatie van de civieltechnische-, werktuigbouwkundige- en elektrotechnische werkzaamheden ten behoeve van de aanpassing van de gehele biogasinstallatie van de rioolwaterzuivering in Deventer, ter verbetering van de biogasveiligheid. ADS Groep heeft samen met Waterschap Groot Salland en Tebodin het ontwerp bepaald en geoptimaliseerd om de biogasinstallatie weer aan de geldende normen en eisen te laten voldoen.

BIJZONDERHEDEN

  • Naar buiten brengen van de biogasvoerende leidingen
  • Realiseren van condenswateraftapinstallatie
  • Werkzaamheden conform ATEX richtlijnen
  • Bouwteam
  • 3D ontwerp

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?