Aanpassing Energielijn Leeuwarden

Samen met haar partners Biogas Holland & Stork realiseert ADS Groep het ontwerp (van DO naar UO) en de uitvoering voor de vernieuwing van de Energielijn RWZI Leeuwarden. Hoofdzakelijk worden er werkzaamheden uitgevoerd voor aanpassingen aan de sliblijn, die nodig zijn om de huidige Energielijn van RWZI Leeuwarden te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Er worden onder meer werkzaamheden verricht aan de WKK, de biogasvoorbehandeling, het leidingwerk voor aardgas en biogas, de na-indikker en de gasfakkelinstallatie.

Uitvoeringsperiode:
In uitvoering

Contractvorm:
UAV-GC 2005

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?