Aanpassen leidingwerk PB Bergambacht

In 2018 is door ADS Groep de drinkwaterproductielocatie Bergambacht gerealiseerd. Bij de werkzaamheden is een deel van het bestaande leidingwerk is destijds in tact gebleven.

Na werkzaamheden door derden, waarbij de pompen zijn gereviseerd, is er echter een verschuiving van de aanwezige leidingen geconstateerd een resonerende werking en tevens brommende toon veroorzaakte. Onze afdeling Toelevering Water wordt ingezet voor een passende oplossing. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door middel van een 3D scan de bestaande situatie in kaart gebracht. De werkzaamheden bestaan vervolgens uit het aanpassen van bestaand/benodigd leidingwerk, het vervangen van 6 stuks compensatoren en het uitlijnen van twee persleidingen de persheader en twee zuigleidingen. Gezien het belang van de productielocatie dienen de werkzaamheden binnen maximaal al 5 werkdagen uitgevoerd te worden.

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?