Aanbouw Godelindeschool Naarden

In Naarden heeft ADS Groep een aanbouw aan een bestaande basisschool gebouw. De uitbreiding bestaat uit twee bouwlagen en bevat onder andere een aantal nieuwe groepsruimten, kantoren, leerpleinen, aula met een cascadetrap en een techniekruimte. De aansluiting met de bestaande school is gerealiseerd middels een passage met daarin de entree en een loopbrug. Duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnecollectoren en een warmtepomp zijn geïntegreerd in het ontwerp. De nieuwbouw voldoet aan de normen van het Besluit Frisse Scholen.

Omdat het bestaande deel van de Godelindeschool in gebruik bleef tijdens de bouw, ging er speciale aandacht uit naar het garanderen van de veiligheid van de medewerkers. Om dit te bewerkstelligen was er een duidelijke scheiding tussen de bouw- en schoolactiviteiten door middel van een fysieke afscheiding en een aparte toegangsroute. Ook de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen en hun ouders en overlastbeperkende maatregelen vormden een uitgangspunt in onze aanpak. Grote transporten en geluidsintensieve werkzaamheden werden indien mogelijk buiten schooltijden uitgevoerd.

Omvang:
1.600 m2 bvo

Bouwperiode:
Februari 2017 – maart 2018

Contractvorm:
UAV 2012

Beeld van dit project

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?