Verbetering RWZI Winterswijk

In een samenwerkingsverband (CLCWater) met Nijhuis Saur Industries, Pannekoek GWW, Witteveen+Bos en Moekotte werken we aan een volledige nabehandelingsinstallatie voor het rioolwater op de RWZI in Winterswijk. Met deze waardevolle stap zorgen we voor de verwijdering van afvalstoffen als medicijnresten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage aan een schonere leefomgeving voor mens en natuur geleverd. Een ambitieus project waar innovatie een grote rol speelt.

In een bouwteam kijken we op basis van ervaringen uit het verleden én de nieuwste kennis naar het beste behandelingsconcept. Zowel het technische aspect als ook de maatschappelijke impact krijgt hierbij de aandacht, waardoor een kosteneffectieve en duurzame zuivering het streven is. Voor het waterschap een dubbele uitdaging door de nieuwe zuiveringsstap duurzaam én toekomstbestendig te bouwen in modules volgens de Verdygo filosofie.

Verder valt dit project onder het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma is bedoeld om de weg vrij te maken voor veelbelovende verwijderingstechnieken of mogelijke verbeteringen van bestaande technieken.

Voor meer informatie, zie ook: Verbetering waterzuivering Winterswijk – Waterschap Rijn en IJssel (wrij.nl)

Uitvoeringsperiode:
November 2021 – september 2022

Contractvorm:
Bouwteam

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?