Renovatie Roostergoedverwijdering AWZI De Groote Lucht

De bestaande roostergoedverwijderingsinstallatie van AWZI De Groote Lucht is aan vervanging toe. Om te voldoen aan de eisen van deze tijd is een renovatie nodig en wordt er een aanpassing aan de opstelling en het gebruik van de installatie doorgevoerd. Op deze manier blijft deze installatie nog tot minimaal 2028 veilig in bedrijf.

De renovatie roostergoedverwijdering van AWZI De Groote Lucht betreft in grote lijnen:

  • Het vervangen van de bestaande harkroosters door nieuwe harkroosters;
  • Het vervangen van de bestaande roostergoedafvoerinstallaties door een nieuwe roostergoedafvoerinstallatie, waarbij de roostergoedcontainer weer binnen opgesteld wordt in de roostergoedruimte;
  • Het amoveren van de bestaande omkasting van de huidige harkroosters;
  • Het compleet vernieuwen van de elektrische installatie;
  • Het inpassen van de besturing van de nieuwe harkroosters en roostergoedafvoerinstallaties in de bestaande procesbesturing;
  • Het geschikt maken van enkele installaties voor buitenopstelling;
  • De hiermee gerelateerde noodzakelijke bouwkundige aanpassingen;
  • Alle benodigde tijdelijke voorzieningen voor een gefaseerde ombouw.

Uitvoeringsperiode:
Mei 2022 – december 2022

Contractvorm:
UAV 2012

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?