Renovatie Gemaal Halfweg Giethoorn

Voor gemaal Halfweg zijn we aan de slag met het aanpassen van de pompcapaciteit voor flexibel peilbeheer. Deze aanpassing is noodzakelijk, vanwege onder andere het einde van de technische levensduur van dit gemaal, de bodemdaling in de landbouwpolders rondom Scheerwolde en het instellen van een flexibel peilbeheer in dit gebied.

Het huidige gemaal wordt gerenoveerd, met behoud van het monumentale karakter van het pand. Met de inbouw van twee visvriendelijke pompen wordt de totale capaciteit vergroot naar minimaal 200 m3/min. Het gemaal verpompt het water van een bestaande watergang naar het Giethoornsche Meer via een andere bestaande watergang. Daarnaast moet het gemaal vispasseerbaar worden gemaakt door het pompen van het lager naar het hoger pand via een autonoom functionerende vispassage (buis ᴓ 600 mm). Het gemaal dient te functioneren voor dertig jaar; na oplevering van het gemaal en rekening houdend met maaivelddaling.

Een mooie impressie van de werkzaamheden vind je hier .

Uitvoeringsperiode:
In uitvoering

Contractvorm:
Bouwteam / EMVI

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?