Realisatie PACAS RWZI Leiden Noord

De aanwezigheid van microverontreinigingen en medicijnen in oppervlaktewater, grondwater en drinkwater en het reduceren hiervan vanuit waterstromen, krijgt recentelijk steeds meer bestuurlijke en publieke aandacht. STOWA-onderzoek toont aan dat de huidige afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) deze stoffen onvoldoende verwijderen.

Daarom heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland in 2018 gekozen voor het doseren van poederactiefkool in het actiefslibsysteem op de awzi Leiden Noord. Poederactiefkool, ofwel poederkool wordt verder afgekort tot PAC; actiefslib kan worden afgekort tot AS, waardoor poederkooldosering in het actiefslib bekend staat als PAC-AS, ofwel PACAS. Wij zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw van de zogenoemde fullscale PACAS-installatie op de rioolwaterzuivering in Leiden. De silo vormt hierbij het hart van de installatie waar het poederkool wordt opgeslagen en getransporteerd wordt naar de diverse delen van de zuivering. Het kool wordt vervolgens aan het afvalwater toegevoegd en gaan medicijnresten zich aan dit kool binden en samen uit het water bezinken. Rijnland bouwt hiermee een extra zuiveringsstap in op de bestaande afvalwaterzuivering om de waterkwaliteit te verbeteren en is hiermee het eerste waterschap dat deze techniek gaat toepassen.

Onze collega Bert aan de Stegge licht de werkzaamheden in dit filmpje toe. Verder vertelt projectleider Gerrit Koppelman graag over de plaatsing van de silo van de PACAS-installatie. Een proces dat hier mooi in beeld is gebracht.

Uitvoeringsperiode:
September 2020 – augustus 2021

Contractvorm:
UAV 2012

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?