Realisatie GOBAM 1 Bergambacht

Organische microverontreinigingen (OMV’s) kunnen tegenwoordig in het oppervlaktewater voorkomen. Met GOBAM 1 (Geavanceerde Oxidatie Bergambacht Module 1) is een eerste stap gezet in het verlagen van deze gehaltes OMV’s. In dit kader is een technische implantatie van een uitbreiding van de zuivering met geavanceerde oxidatie uitgevoerd. Deze oxidatie, tezamen met de reeds aanwezige duinfiltratie en poederkool, vormen een robuuste barrière tegen organische microverontreinigingen. ADS Groep trad bij dit project op als hoofdaannemer en was onder meer verantwoordelijk voor het plaatsen, inbouwen en het afstemmen eigen ontwerp van het technologisch hart van de installatie, de UV reactoren en de ozon installatie. Het betrof een nieuwe installatie in en naast een bestaand gebouw. In de ontwerpfase werd daarnaast gebruik gemaakt van een 3D-model (Inventor), waarna in de realisatiefase gewerkt is volgens het BIM-protocol van de opdrachtgever. Verder hebben we bij dit project ook de samenwerking met ADS Groep Toelevering Water opgezocht, die bijgedragen heeft aan een gewenst eindresultaat.

Uitvoeringsperiode:
Oktober 2016 – februari 2018

Contractvorm:
UAV-2012

Heeft u onze andere projecten ook al gezien?